Select Page

✪ Cơ sở Trung Kính

► Tầng 2, Số 27 Trung Kính

● Lớp K35:

-thứ 3 – 5 (18h15-19h45)-

Liên hệ đặt lịch

 ● 01648838637 (Ms Ngân)
● 01634681875 (Ms Hường)

✪ Cơ sở Cầu Giấy

► Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu Giấy

● Lớp C47:

-thứ 4 – 7 (18h30-20h)-

Liên hệ đặt lịch

● 01666669634 (Ms Quyên)
● 01634681875 (Ms Hường)

Hotline

✪ Liên hệ tư vấn

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art
Tư vấn qua điện thoại:
● 01648838637 - Ms. Ngân
● 01666669634 - Ms. Quyên
● 01634681875 - Ms. Hường
Tư vấn qua Facebook:
https://www.fb.com/hocnhayshuffledance
Tư vấn trực tiếp:
● Cơ sở 1: Tầng 2, Số 27 Trung Kính, Hà Nội
● Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu giấy, Hà Nội